Mac Solar Solutions

Posouváme hranice
solární energie

Panely

Fotovoltaické elektrárny

pro firmy i jednotlivce
Slunce

Servis a poradenství

v oblasti obnovitelných zdrojů
Dron

Drony

při provozu a údržbě FVE a distribučních sítí

Kdo jsme

V MAC Solar Solutions s.r.o. se specializujeme na komplexní řešení v oblasti fotovoltaiky, která zahrnují nejen projektování a instalaci spolehlivých fotovoltaických systémů dle nejvyšších standardů (tier 1), ale i poskytování rozsáhlých servisních služeb. Naše služby pokrývají celý životní cyklus fotovoltaické elektrárny, od prvních kroků při návrhu a instalaci, až po průběžnou údržbu a optimalizaci provozu.

Zaměřujeme se na snižování nákladů našich klientů a zajištění vysoké kvality našich služeb. Toho dosahujeme prostřednictvím využívání inovativních technologií, moderních přístupů a nástrojů projektového managementu, které zahrnují prvky umělé inteligence. Při provozu a údržbě fotovoltaických elektráren a distribučních sítí využíváme drony, které nám umožňují efektivně monitorovat a udržovat zařízení.

MAC Solar Solutions s.r.o. spojuje tým vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti obnovitelných zdrojů. Naši odborníci mají praktické zkušenosti, které postupně sbírali již od roku 2009 při realizaci desítek fotovoltaických projektů v České republice, Austrálii, Německu, Francii, Španělsku, Chile, na Slovensku a v dalších zemích.

Solární panely

Stavíme fotovoltaické elektrárny

pro moderní města, školy, firmy i domácnosti

Instalace

Instalace na střechách pro firmy a obce

Brownfield

Volné plochy (brownfields)

Fotovoltaika

Agrifotovoltaika

Solární panel

Plovoucí solární parky

Solární panel

Instalace pro rodinné domy

Instalace na střechu

Naše služby

1

Projektování a realizace „na klíč“

Nabízíme komplexní projektování fotovoltaických systémů, které zahrnuje vše od prvotního návrhu až po finální realizaci. Zajišťujeme dodávku všech potřebných komponent a instalaci systému, abychom zajistili jeho bezproblémový a efektivní provoz.
2

Poradenství a individuální řešení

Naši odborníci poskytují technické poradenství a navrhují řešení přizpůsobená specifickým požadavkům každého klienta.
3

Servis a údržba

Poskytujeme jak záruční, tak pozáruční servis, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost a efektivita instalovaných systémů. Zahrnujeme pravidelný monitoring, údržbu a případné opravy.
4

Administrativa a legislativní podpora

Vyřídíme administraci spojenou s připojením elektráren, včetně získání licence od ERÚ. Zajišťujeme veškerou potřebnou administrativu pro získání dotace NZÚ, OP TAK, RES+, a dalších.
5

Inovativní technologie a monitoring

Implementujeme pokročilé technologie, včetně schváleného dispečerského řízení pro FVE. Vyhotovíme také inspekční zprávy a kompletní pasportizaci FVE pomocí dronů s termovizí, včetně termografických snímků fotovoltaických panelů, které umožňují efektivní diagnostiku a prevenci problémů.

Servis

Pravidelná preventivní údržba

Nabízíme komplexní údržbu pro solární panely, střídače, DC a AC skříně, trafostanice, konstrukce a kompenzační rozvaděče, dle sjednané periodicity.

Pravidelné revize dle ČSN

Provádíme revize všech částí FVE, včetně nízkonapěťových a vysokonapěťových částí, hasicích přístrojů a elektronických zabezpečovacích systémů. Zajišťujeme diagnostiku závad a výjezdy k poruchám s garantovanou reakční dobou (7 dní v týdnu, 365 dní v roce).

Optimalizace výkonu

Denně vyhodnocujeme produkci FVE, provádíme diagnostiku odchylek výroby střídačů a stringů.

Záruční a pozáruční servis

Řešíme reklamace s dodavateli technologií a materiálů, vedeme evidenci reklamací a udržujeme sklad pojistných zásob náhradních dílů pro včasné reakční zásahy.

Vedení servisního deníku

Udržujeme záznamy o všech servisních akcích a údržbě.

Údržba pozemku a okolí elektrárny

Zahrnuje sečení trávy, úklid pozemku, výsadbu a údržbu travního porostu, údržbu terénu a opravy oplocení.
Dron

Využíváme drony

pro moderní města, školy, firmy i domácnosti

Štít

Bezpečnost osob a majetku

Káva

Minimalizace výjezdů techniků

Mince

Úspora nákladů

Graf

Zvýšení efektivity FVE a distibučních sítí

Les

Řešení logistických výzev

Stožár

Energetika

 • Inspekce a pasportizace fotovoltaických elektráren
 • Inspekce elektrických vedení
 • Inspekce a údržba v pro člověka obtížně dostupných místech
 • Detekce a řešení mimořádných situací
Střecha

Stavebnictví

 • Inspekce zatékání vody do plochých střech
 • Inspekce tepelných úniků budov
 • Inspekce úniků tepla teplovodů/horkovodů
 • Výpočet kubatur a mapování
 • Tvorba 3D objektů
Silnice

Zemědělství a lesnictví

 • Vyhledávání zvířat
 • Mapování lesních ploch
Kola

Ostatní

 • Teambuildingové aktivity a eventy
 • Kulturní, sportovní, rodinné a společenské akce

Komplexní přístup

Nabízíme rychlou, profesionální realizaci monitoringu a sběru dat s technickou analýzou získaných informací. Využíváme vyspělé technologie, včetně dronu DJI Matrice 350 RTK a hybridní kamery Zenmuse H20T Quad-Sensor Solution, k analýze a zpracování dat používáme softwarový nástroj Pix4Dmapper. Zajišťujeme veškerou administrativu, včetně získání povolení ke vzletu dronů.

Realizace

Farma Obříství s.r.o.

– FVE 272 kWp –
Farma

BHS Tachov

– FVE 409 kWp –
Tachov

Jsme součástí budoucnosti
české energetiky.

Dron

Těšíme se na spolupráci!

Ing. Martin Čechák

jednatel
martin.cechak@macsolar.eu

Ing. Martin Pochyla

ekonomické oddělení
+420 777 645 180
martin.pochyla@macsolar.eu

Jan Talafant, MSc

prokurista
+420 739 584 140
jan.talafant@macsolar.eu

Marek Kutheil

obchodní manažer
+420 775 960 775
marek.kutheil@macsolar.eu

Jiří Bouma

obchodní zástupce
+420 773 938 382
jiri.bouma@macsolar.eu

Mgr. Eva Koňaříková

drony, fotogrammetrie
+420 604 308 596
eva.konarikova@macsolar.eu