Fotovoltaické elektrárny

pro firmy a jednotlivce

Projektujeme a budujeme spolehlivé fotovoltaické elektrárny pro jednotlivce a společnosti. Poskytujeme poradenství v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů v návaznosti na další používané technologie.

+420 604 127 635    info@macsolar.eu

info@macsolar.eu

 +420 604 127 635

SLUŽBY

Pozemní instalace

Instalace na střechách pro firmy a obce

Instalace na vodních plochách

Instalace pro rodinné domy

Projekční činnost

Studie realizovatelnosti FV elektrárny
Návrh optimálních technologií
Energetický posudek

Dodávka a realizace

Logistika a nákup materiálu
Realizace / výstavba FV elektrárny
Kompletní montáž od A po Z
Administrace připojení FV elektrárny
včetně získání licence ERÚ

Technické poradenství

Individuální poradenství – praktické zkušenosti
Konzultace investičního záměru
Návrh řešení dle požadavků klienta
Poradenství při situacích vzniklých
v průběhu instalace FV elektrárny
Servisní poradenství

Administrace připojení elektráren

Vypracování autorizované projektové dokumentace
Žádost o připojení FVE do distribuční sítě
Harmonogram PD FV elektrárny

Kompletní zajištění dotací

Podání žádosti o dotaci
Administrativa po dobu udržitelnosti
Modernizační fond
OPPIK, OPTAK, atd.

Záruční i pozáruční servis

Pravidelná preventivní údržba technologií
dle sjednané periodicity
Pravidelné provádění revizí dle ČSN
Optimalizace a monitoring výkonu FVE

O NÁS

Projektujeme a budujeme spolehlivé fotovoltaické elektrárny pro jednotlivce a společnosti. MAC Solar Solutions s.r.o. spojuje stále se rozšiřující tým specialistů z oboru obnovitelných zdrojů disponujících praktickými zkušenostmi získávanými postupně již od roku 2008 při výstavbě stovek elektráren v České republice, Austrálii, Španělsku, Francii a na Slovensku.

Jsme členem

Jsme členem

Kontaktujte nás

ING. MARTIN ČECHÁK

 

Jednatel

+420 604 127 635

martin.cechak@macsolar.eu

ING. MARTIN POCHYLA

 

Ekonomické oddělení

+420 777 645 180

martin.pochyla@macsolar.eu

JAN TALAFANT, MSc.

 

Provozní ředitel

+420 739 584 140

 

MAREK KUTHEIL

 

Obchodní manager

+420 775 960 775